Mgr. et Mgr. Veronika Valoušková

Veronika vystudovala zdravotně sociální práci v Ostravě. Má zkušenosti s prací s dětmi, dospělými i lidmi v seniorském věku. V současné době pracuje s klienty, kteří mají poruchu autistického spektra, ADHD a kombinované postižení. Pokud si procházíte řadou náročných situací a je obtížné jim porozumět nabízí společnou cestu k nalezení duševního klidu v jakékoli situaci. Našim společným cílem bude porozumět a hledat východiska z těchto situací. Zakládá si především na vztahu, vzájemné důvěře a ke každému přistupuje s respektem, citlivostí a laskavostí. Místo poskytování terapie je Valašské Meziříčí.

Zpráva pro Veroniku, žádost o příjem k terapii: